Εξοπλισμός

Η τεχνική εταιρία “ ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.” διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό για το έργο:

 1. Φορτηγό MERCEDES 1624 (Καλαθοφόρο-Γερανοφόρο– 1 ½ καμπίνα )

 2. Φορτηγό αυτοκίνητο ΝΙSSAN MOTOR (Ανοιχτή καρότσα – 1 ½ καμπίνα)

 3. Φορτηγό αυτοκίνητο MERCEDES (Κλειστού τύπου)

 4. Γερανός PALFICKER

 5. Φορτωτής BOBCAT 843

 6. Όχημα μεταφοράς YANMER YFW 30DW (Ανατρεπόμενο Μ.Ε.)

 7. Εκσκαφέας HANIX SKB 20

 8. Οδοστρωτήρας BOMAG 0,80μ. με δόνηση

 9. Οδοστρωτήρας BOMAG τύπου 121AC S/W210976 με δόνηση

 10. Υδραυλική σφύρα FURUKAWA HB3G

 11. Κομπρεσέρ ATLAS XA 40

 12. Κομπρεσέρ MAKΙTA

 13. Μεταλλικά ικριώματα

 14. Ξυλότυποι

 15. Μεταλλότυποι DOCA

 16. Φορητά Γραφεία KMS και Containers

 17. Εργαλειοδοτήρια

 18. Γεννήτρια KWA

 19. Αντλία αντιεκρηκτικού τύπου

 20. Αντλίες νερού ηλεκτροκίνητες και εσωτερικής καύσεως από ½΄΄ έως 2΄΄

 21. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

 22. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός