Η Εταιρία μας «ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» ιδρύθηκε το 2013 στη Θεσσαλονίκη από τον Ιωακείμ Παρασκευόπουλο, Γενικό Διευθυντή, για να δραστηριοποιηθεί εκσυγχρονισμένα στην ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημοσίων Τεχνικών έργων. Η γνώση και τεχνογνωσία της Εταιρίας είναι πλούσια με απόλυτη εξειδίκευση στον χώρο των κατασκευών και ανακατασκευών. εγκαταστάσεις και πρατήρια υγρών καυσίμων, Ασφαλτικών και Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών συνδέσεων.

Ως συνέχιση και εξέλιξη των Εταιριών «Παρασκευόπουλος Ιωακείμ» και «ΕΛΛΗΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ» από το 1989, η «ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» υλοποιεί Έργα Πελατών της όπως των ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, CORAL, IKEA ΑΕ, ΔΕΠΑ ΑΕ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ, ΕΛ.ΠΕ, ΔΕΗ Α.Ε, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗΣ Α.Ε,ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΗΤΗΣ Α.Ε. έχοντας μαζί της επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες.

Με εκτίμηση,
Ιωακείμ Παρασκευόπουλος

ΕΡΓOΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ 10 – ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΤΚ.57009

ΤΗΛ.: 2310 542 315 – FAX: 2310 520 387

ΑΦΜ : 800522732 ΔΟΥ : Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ