Στοιχεία Εταιρίας

ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ 10 – Τ.Κ.57009
ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ. 800522732 ΔΟΥ. Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
info@ergon.me
Τηλ. 2310 542315 Fax. 2310 520387

10 + 6 =